Interview met Chaos2Work in Bits & Chips

Tussen 2004 en 2009 hebben we het chaosmodel binnen een Philips Technology Incubator onderneming voor het eerst toegepast. Het doel was om alles uit de mensen en de organisatie te halen door iedereen te motiveren en stimuleren initiatieven te nemen, problemen te benoemen en verantwoordelijkheden te nemen.

Dat deze aanpak de mensen aansprak bleek wel uit de geweldige resultaten die uit de jaarlijkse motivatie surveys kwamen. Uit onderzoek is gebleken dat de motivatie van medewerkers een zeer belangrijke bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten.

In de Bits & Chips uitgave van 3 december 2010 staat een interview waarin we uitleggen hoe we onze aanpak vorm hebben gegeven.
In het interview wordt de levensloop van Handshake Solutions beschreven, vertellen we meer over onze aanpak op basis van het chaosmodel en wat het heeft opgeleverd.

Het complete artikel kunt u hier downloaden.