Ontploffende teams

Stel, je rijdt in een auto. Plotseling ontploft de motor omdat de druk te hoog is geworden. Voorafgaand voelde je al rare trillingen maar dacht “Zo lang het nog goed gaat…”.
Dit klinkt misschien raar. Wie accepteert het als een machine ontploft? Niemand toch? Daarom rusten we machines uit met meters en ventielen om ervoor te zorgen dat de druk nooit te groot wordt. Hoe anders is het als het gaat om mensen. Zelfs vandaag de dag wordt de druk in teams niet of nauwelijks gemeten, laat staan dat we proactief ervoor zorgen dat de druk binnen de perken blijft. Maar wat zou er gebeuren als we de druk in teams wel kunnen reguleren?

Lees meer

De verbindende factor

Volgens onderzoek gedaan door het Boston Children’s Hospital vertonen de hersenen van autistische mensen minder lange verbindingen dan de hersenen van gezonde mensen. Het lijkt op het treinstelsel in Europa: binnen de landen is de spoorintensiteit groot, maar de grens overgaan met de trein is vaak een zeer inefficiënt proces.

In organisaties zien we iets soortgelijks. Binnen bedrijfsonderdelen als teams, afdelingen of units of vestigingen zien we vaak voldoende verbindingen, maar tussen de groepen veel minder. Dit zorgt ervoor dat organisaties vaak minder presteren dan ze zouden kunnen. Met een aantal kleine, maar zeer doelgerichte stappen kan dit echter significant verbeterd worden.

Lees meer

Weer een complex organisatiemodel

Recentelijk onderzoek aan de Universiteit van California heeft aangetoond dat sommige weersextremen buiten de standaard (Gauss) verdeling liggen. Een van de conclusies is dat geografische factoren meegenomen moeten worden in de statistische aannames en dat gebruikte modellen om het weer te voorspellen wellicht verder aangepast dienen te worden. Op de langere termijn is het helemaal moeilijk om klimaatveranderingen te voorspellen. Waar we eind vorige eeuw nog overtuigd werden door klimatologen dat het ijs zeer snel van de aardbodem verdwenen zou zijn vertellen andere experts ons nu dat Aziatische gletsjers trager smelten dan gedacht en de ijskappen langzamer afnemen dan voorspeld. De reden achter deze veranderende inzichten is dat het weer beïnvloed wordt door zoveel parameters dat het simpelweg te complex is om exact te voorspellen. Niet alleen op lange, maar ook op korte termijn. Het klimaat noemen we daarom ook vaak een chaotisch systeem, d.w.z. een extreem complex systeem waarin orde zeer moeilijk te herkennen is, maar er wel degelijk is!

Lees meer

Effectief Stormen

Soms voel je de spanning in een groep wanneer je een kamer vol zeven hardwerkende experts binnenloopt. Zo ook op een vrijdagochtend in februari 2011. Mijn vraag wat er aan de hand was ontlokte een zeer scherpe gefrustreerde reactie: “Het gaat lekker, ja!” Nou is communicatie goed, begrijp me niet verkeerd, maar ik merkte dat er onderhuids iets en dat er iets ontbrak om dit bespreekbaar te maken en de groepsdynamiek in goede banen te leiden.

Lees meer