VISIE

Gebruik de volledige potentie van uw organisatie…

Kleine doelgerichte ingrepen kunnen een grote impact hebben op organisaties. De Chaos2Work chaordische aanpak helpt organisaties grote veranderingen te bewerkstelligen door dergelijke doelgerichte acties te identificeren en uit te voeren. Hierdoor worden resultaten goedkoper, sneller en effectiever bereikt.

Organisaties zijn zeer complexe (zogenaamde chaotische) netwerken waarin mensen en teams door samenwerking gezamenlijke bedrijfsdoelen bereiken. Als organisaties gaan werken aan verbetering van deze samenwerking ligt de focus vaak op het optimaliseren van processen en structuur. De grootste winst valt echter te behalen door interactiepatronen en persoonlijke gedragspatronen te verbeteren.

Chaos2Work creëert high-performing organisaties, door teams en individuen te verbinden, inzicht te geven in hun eigen complexe persoonlijke regelkringen en dit inzicht te vertalen naar verbeteringen op organisatieniveau. Hierdoor ontstaat een situatie waarin mensen vanuit hun eigen kracht met veel plezier en inzet hun meerwaarde vergroten. De nadruk ligt niet op grote structurele veranderingen, maar op het bundelen van de potentie van de organisatie. “The Solution is in Your People.”

De Chaos2Work aanpak heeft de afgelopen jaren bij klanten geleid tot het veel sneller bereiken van bedrijfsdoelen, significante kostenverlagingen, efficiency-verbeteringen en sterk verbeterde projectresultaten in combinatie met hogere klanttevredenheid en meer plezier en meer energie bij alle teamleden.

Oplossingen die Chaos2Work biedt zijn altijd maatwerk, maar zijn gebaseerd op een aantal unieke bouwstenen.